Informace o instituci Fakulta lesnická a dřevařská ČZU

Fakulta lesnická a dřevařská (FLD) patří k hlavním institucím univerzitního vzdělání, výzkumu, vývoje a expertní činnosti v oblastech lesnictví, zpracování a využití dřeva.

Pokrývá cele výše uvedené oblasti. Kromě zajištění univerzitního vzdělání, náleží výzkum a vývoj k jejím stěžejním činnostem. Každý z uvedených oborů vychází ze široké báze znalostí a materiálního zajištění, unikátního v podmínkách ČR.

 

Fakulta lesnická a dřevařská postupně rozvíjí hlavní obory studia, výzkumu a vědeckého bádání, tj. lesnictví, dřevařství a myslivosti. V letošním akademickém roce je akreditováno 6 oborů bakalářského a navazujícího magisterského studia v českém a čtyři obory v anglickém jazyce. Studium je třístupňové, tj. v navazujících bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech.

 

Katedry:

Katedra dendrologie a šlechtění lesních dřevin

Katedra ekonomiky a řízení lesního hospodářství

Katedra hospodářské úpravy lesů

Katedra lesní těžby

Katedra ochrany lesa a myslivosti

Katedra pěstování lesů

Katedra zpracování dřeva

Kde nás najdete?

Zobrazit